Hỗ trợ tiếp nhận thực tập sinh kĩ năng Việt Nam

contactjapantop
Cầu nối mối quan hệ hữu hảo giữa Việt Nam và Nhật Bản
Tiếp nhận thực tập sinh kĩ năngTư vấn doang nghiệpThông tinLink kết nối
Hãy ủy thác cho chúng tôi trách nhiệm giới thiệu với quý khách những con người Việt Nam chính trực, chăm chỉ và hiếu học...và có cách suy nghĩ giống với người Nhật. 
Hiện nay, công ty đã có cơ sở tại Việt Nam, thêm vào đó lại có những mạng lưới quan hệ rất tốt đẹp với chính phủ Việt Nam, quý khách hãy yên tâm giao phó cho chúng tôi. Những kiến thức cần thiết trước khi bắt đầu khởi nghiệp, và những thủ tục quan trọng liên quan tới đến pháp luật chúng tôi cũng có thể tư vấn cho quý khách. width=

PhotoGallery

Tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam

 Khái niệm về chế độ thực tập sinh người nước ngoài
 Chế độ thực tập sinh nước ngoài là chế độ đưa người lao động từ các nước đang phát triển sang Nhật làm việc với mục đích giúp họ có thể học hỏi, trau dồi được những kiến thức khoa học kĩ thuật phát triển của Nhật Bản sau đó trở về và đóng góp sức mình cho sự phát triển của chính đất nước họ. Thêm vào đó, thông qua chế độ này, chính phủ Nhật Bản hi vọng rằng sẽ đóng góp được nhiều cho quốc tế, cũng như làm tốt đẹp hơn mối quan hệ giữa các quốc gia.

 Bảo hộ nguồn nhân lực, tăng sản lượng, giảm kinh phí. Thông qua chế độ thực tập sinh nước ngoài để công hiến cho quốc tế

 Chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý khách những con người chăm chỉ, có chí hướng phấn đấu và rất khéo tay

. Tuyển chọn nghiêm khắc, chú trọng vào việc tuyển chọn nhân cách, đảm bảo rằng họ là những người lao động chăm chỉ và có chí hướng
. Điều cần thiết nhất là chuyện giáo dục tiếng Nhật trước khi thực tập sinh sang Nhật làm việc
(Điều kiện để được sang Nhật làm việc là phải học chăm chỉ ít nhất 600h tiếng Nhật)
. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ quý khách hàng


Đầu tư vào Việt Nam

Đầu tư vào Việt Nam

Chúng tôi tự hào là cầu nối vững chắc số 1 với Việt Nam
Giới thiệu những con người ưu tú, cần cù, thông minh và có chí hướng
Giới thiệu những người Việt Nam thông thạo tiếng Nhật
Những quý công ty muốn đầu tư vào Việt Nam
Những quý công ty muốn đầu tư vào Việt Nam nhưng không có những thông tin thiết yếu và quan trọng
Hãy thông báo với chúng tôi những khúc mắc của quý khách

Không chỉ giới thiệu cho quý khách hàng những nhân tài ưu tú tại Việt Nam, mà chúng tôi còn còn giới thiệu những con người chăm chỉ, tích cực trong học tập và lao động và có trách nhiệm cao đang sống và học tập tại Nhật Bản.

Tất cả những gì liên quan đến Việt Nam, xin quý khách hãy tin tưởng và giao phó cho chúng tôi.